ANT-01

Antsla Keskus
ASUM:
Antsla, Võrumaa
KONTATKE:
13542
ASUKOHT:
Reklaamipind Antsla Kultuurikeskuse ees
LIIKLUS:
Kooli tee
LÄHEDUSES:
Kultuurikeskus, Kool