JHV-02

Jõhvi SEB
ASUM:
Jõhvi, Ida-Virumaa
KONTATKE:
31194
ASUKOHT:
Reklaamipind Jõhvi sissesõidul
LIIKLUS:
Jõhvi - Tartu mnt. - peamagistraal
LÄHEDUSES:
SEB, Swedbank, Kaubakeskus