Valgustatud piilarid

piilar

Prisma NET välimeedia põhivõrk koosneb kolme küljega piilaritest, mis on üks levinumaid tänavaformaate – küllalt kompaktne sobitumaks jalakäijate tsooni ning 1,4 x 3 m küljesuurusega juba piisavalt suur, kogumaks kontakte mööduvatest sõidukitest. Piilari kolm külge võimaldavad samaaegselt eksponeerida kolme kujundust või sõnumit. Eksponeerime kampaaniaid uutel ning elegantsetel kandjatel, mis on traditsiooniliselt nõgusate külgedega vältimaks pinnapeegeldusi. Kuna reklaamipinna valgustus on linnapildis elementaarne ja tagab reklaami kõrge märgatavuse ka pimedal ajal.
Meie piilarid on varustatud kaasaegse LED pealtvalgustusega.

üleriigiline katvus

Prisma NET piilarivõrk on ülekaalukalt suurima vabariikliku katvusega välimeediaformaat. Ainus, mis katab kõik Eesti maakonnad ning kohalike tõmbekeskustena toimivad asumid ka väljaspool suurlinnu. Statistiliselt on ju suur osa elanikkkonnast paikne, töötades, õppides ning liikudes igapäevaselt oma kodukohas ning selle lähiümbruses. Me oleme efektiivsed, olenemata auditooriumi vanusest, soost või emakeelest. Nii näiteks on keeruline püüda kontakte Virumaa mitte-eestlaste või Kagu-Eesti väikelinna koolinoorte puhul, kellest esimesed ei jälgi Eesti telekanaleid ega muud meediat ning teised ei satu piisavalt tihti suurlinnadesse.
Oleme üks väheseid kanaleid, mis siin kommunikatsiooniga edukalt hakkama saab.

ostu- ja tõmbekeskused

Prisma NET’i põhifookuses on äärelinnade kaubanduskeskused ning väikeasumite puhul sealsed kõige populaarsemad kauplused. Mõlemal juhul viime me kampaaniasõnumi lähemale ostuotsusele, mis on paljude reklaamiandjate esmaeesmärk. Pole uudis, et maksujõulisem auditoorium eelistab elupaigana üha enam äärelinnade rohelust ning vaikust ja nii liigub kasvavas trendis äärelinna ka infrastruktuur, teenused ning jaekaubandus.
Iga väikelinn on tõmbekeskuseks ümbritsevatele alevikele ning alevikud omakorda küladele, “kus pole ühtki poodi ega pangaautomaati” – legendaarseks lauldud tõsiasi, mis lisab tuge meie äriloogikale ning väärtust igale püütud kontaktile. Valdav enamus teeb oma igapäevased toidu- ning esmatarbeostud lähipoes.
Meie eesmärk on viia kampaaniasõnum iga eestimaalaseni.

Pudelikaelad

Prisma NET piilarid asuvad teadlikult sadamate Check-IN tsoonis, kus kulgeb praamijärjekord. See tagab kontakti isegi viimasel minutil praamile jõudnuga. Hilinejatest rääkimata. Saarte ja mandri vaheline praamisadam on klassikaline pudelikael, kus asuvast reklaamist möödub eranditult iga reisija. Väikeasumite pudelikaelaks on nende keskused, kust liigub igapäevaselt läbi pea iga kohalik. Suurlinnale omase reklaamimüra puudumise tõttu omandab iga reklaam siin uudisväärtuse, ja mida väiksem on asum, seda efektiivsemad me oleme.
Pole võimalustki, et reklaam jääks väikelinnas märkamata.

mõõdetav tulemus

Prisma NET kasutab keti puhul OTS (Opportunity-To-See) kontaktarve, kus iga piilari puhul on võrreldud asula ning ümbritsevate valdade-külade elanike arve Maanteeameti liiklusvoo andmetega, aga samuti keskuste külastusstatistikaga. Metoodika on leidnud aktsepteerimist nii meediaagentuuride kui uuringufirmade poolt. Kampaaniatulemuse mõõtmiseks kasutame me Omnibus märkamisuuringut, mis annab adekvaatse raporti välireklaami märkamisest. Lisaküsimuste abil võimaldab meetod reaalselt testida ka kampaaniasõnumi arusaadavust, kujundust ning värvilahendust.

paindlikud valikud

Prisma NET pakub arukaid kampaanialahendusi, mis võimaldab luua kuluefektiivseid valikuid kaasates vaid vajalikke piirkondi ning sihtgruppe. Tõelise massimeediana oleme me loonud võimaluse katta kvaliteetse välikampaaniaga ligi 80% vabariigi kogurahvastikust.
– Noppevalik kui standard
– Kõik piirkonnad ja linnad on vabalt valitavad 
– Piilaritele on võimalik kujundada silmapaistvaid erilahendusi 
– Iga kampaaniaga kaasneb automaatselt fotoraport 
– Lisatellimusena pakume märkamisuuringut.