TP Kalasadama Z 8

TP-ZKS
ASUM:
Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa
KONTATKE:
50000
ASUKOHT:
Postitahvlid Kalasadama tänaval
LIIKLUS:
Kalaranna tn, Kalasadama tn
LÄHEDUSES:
Kalasadam, Kalaranna Kvartal, Lennusadam